impressum-spadreams-fitreisen

Privacybeleid

Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van persoonlijke data en daarmee uw privésfeer nemen wij zeer serieus. Wij van SpaDreams (het merk van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen GmbH) , als eigenaar van deze website, overtuigen u er met deze verklaring gegevensbescherming graag van, dat uw data bij ons goed beschermd zijn. Ook maken wij hiermee duidelijk welke data wij gebruiken om u een bijzondere ervaring te bieden. Om de bescherming van uw privésfeer te waarborgen, is het voor ons vanzelfsprekend om de voorschriften en wetten die hier betrekking op hebben te vermelden.

Verantwoordelijke instantie en gemachtigde

Wij, SpaDreams (het merk van FIT Gesellschaft für gesundes Reisen GmbH, Ferdinand-Happ-Str. 28, 60314 Frankfurt, Tel. +49 (0) 69 40 5885-0, info@fitreisen.de, www.fitreisen.de), zijn verantwoordelijk volgens artikel 4, lid 7 van EU-algemene verordening 7 betreffende gegevensbescherming en wij zijn wettelijk verplicht om u over het doel, de omvang en de manier van het verzamelen en het gebruiken van persoonlijke gegevens te informeren. 

Wanneer u vragen heeft over deze verklaring of over de omgang met persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf, kunt u onze vertegenwoordiger persoonsgegevens raadplegen:

Klaus Pampuch
Unterbörsch 40c
51515 Kürten
Duitsland
www.five.consulting

 

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en doel en manier van gebruik

Persoonsgegevens zijn unieke gegevens over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaald of bepaalbaar natuurlijk persoon, oftewel alle gegevens die op u persoonlijk van toepassing zijn. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij wanneer verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt of onze apps gebruikt

Wanneer u onze website opent of onze apps gebruikt worden door uw device door middel van uw browser automatisch data naar de servers van onze website gestuurd.

Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde Logfile opgeslagen. Logfiles slaan alle aanvragen en toegangen van websitebezoekers en foutmeldingen van een internetsite op. Het gaat om de volgende gegevens, die zonder uw toedoen ontstaan zijn en tot automatische verwijdering opgeslagen worden:

 • IP-adres van het bezoekende apparaat
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Naam en URL van de gezochte gegevens
 • Website, waarvandaan u op onze website komt (Referral-URL)
 • Gebruikte browser en (wanneer van toepassing) besturingssysteem van uw apparaat en naam van uw provider

Het verzamelen van de gegevens betreffende toelevering van de website en het opslaan van de gegevens in Logfiles is voor het bedrijf verplicht. Hier kan de gebruiker dan ook niet tegenin gaan.

 

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden verder ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Reisvoorkeuren en -activiteiten
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en het gebruik van onze apps
 • Informatie over wanneer u op een van onze reclames en op elementen klikt
 • Informatie over de manier waarop u onze digitale diensten opvraagt, waaronder besturingssysteem, IP-adres, de locatie van het IP-adres, online identificatiekenmerken en browserdetails
 • Sociale voorkeuren en algemene interesses en activiteiten

Het opslaan van deze gegevens, samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker, vindt niet plaats wanneer uw browser in incognito-modus staat.

Wanneer u ons of wij u contacteren of wanneer u meedoet aan acties of enquêtes meedoet, verzamelen wij mogelijk de volgende gegevens:

 • Reisvoorkeuren en -activiteiten
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en het gebruik van onze apps
 • Informatie over wanneer u op een van onze reclames en op elementen klikt
 • Informatie over de manier waarop u onze digitale diensten opvraagt, waaronder besturingssysteem, IP-adres, de locatie van het IP-adres, online identificatiekenmerken en browserdetails
 • Sociale voorkeuren en algemene interesses en activiteiten
 • Contactgegevens, die u met ons deelt, wanneer u ons contacteert, zoals e-mailadres, postadres, telefoonnummer en overige contactgegevens
 • Commentaar en meningen, die u ons meedeelt tijdens het contact, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, post of door het invullen van een online formulier
 • Details van de e-mails en andere digitale communicatiemanieren die u naar ons stuurt of die wij naar u sturen en die u opent, met daarin links die u aanklikt
 • Uw feedback en uw bijdragen, bijvoorbeeld bij klantenquêtes

Wanneer u onze reizen en/of producten aanvraagt en/of koopt of een account bij ons aanmaakt, verzamelen wij mogelijk de volgende gegevens:

 • Reisvoorkeuren en -activiteiten
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en het gebruik van onze apps
 • Informatie over wanneer u op een van onze reclames en op elementen klikt
 • Informatie over de manier waarop u onze digitale diensten opvraagt, waaronder besturingssysteem, IP-adres, de locatie van het IP-adres, online identificatiekenmerken en browserdetails
 • Sociale voorkeuren en algemene interesses en activiteiten
 • Contactgegevens, die u met ons deelt, wanneer u ons contacteert, zoals e-mailadres, postadres, telefoonnummer en overige contactgegevens
 • Commentaar en meningen, die u ons meedeelt tijdens het contact, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, post of door het invullen van een online formulier
 • Details van de e-mails en andere digitale communicatiemanieren die u naar ons stuurt of die wij naar u sturen en die u opent, met daarin links die u aanklikt
 • Uw feedback en uw bijdragen, bijvoorbeeld bij klantenquêtes
 • Informatie over uw aankopen, bijvoorbeeld wat u gekocht heeft, wanneer en waar, hoe u betaald heeft (incl. kredietinformatie of andere betalingsinformatie)
 • Uw boekingsgegevens zoals reisbestemming en -verloop
 • Informatie over de reizende incl. paspoortgegevens en andere informatie over legitimatiebewijzen
 • Verzekeringsgegevens
 • Relevante medische gegevens en bijzondere dieetwensen of andere verzoeken op basis van religie en lichamelijke beperkingen
 • Gebruikersnamen en in versleutelde vorm uw wachtwoorden, zodat we uw account kunnen beschermen
 • Wanneer u de optie krijgt aangeboden om u met de aanmeldgegevens van een sociaal netwerk zoals Facebook aan te melden, krijgen wij noch uw wachtwoord, noch andere inloggegevens voor deze accounts. Wij krijgen slechts uw e-mailadres en, als u dit heeft ingevuld, uw naam. Zonder uw toestemming zullen wij niks op uw sociale netwerk of aan uw vrienden, familie of contacten plaatsen

Persoonsgegevens over andere personen, die u met ons deelt

 • Wij gebruiken door u met ons gedeelde data over andere personen, bijvoorbeeld reizigers
 • Als u persoonsgegevens van andere personen met ons deelt, moet u er zeker van zijn dat zij daarmee akkoord zijn en dat u de gegevens mag delen. U moet er ook voor zorgen dat deze personen weten hoe hun persoonsgegevens door ons gebruikt kunnen worden

Andere bronnen van persoonsgegevens

 • Wij mogen persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van ondernemingen, die informatie en gegevens beschikbaar stellen, handelspartners, dienstverleners en uit openbare registers
 • Uw verzekeringsmaatschappij, hun vertegenwoordigers en medische werknemers mogen relevante persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen, en weliswaar onder omstandigheden, waarin wij uit uw naam of uit belang van andere klanten of in een noodgeval moeten handelen
 • Wanneer u met de aanmeldgegevens van een sociaal netwerk inlogt om uw account met onze platforms en online diensten zoals Facebook, Google+ of Twitter te verbinden, gaat u ermee akkoord, uw gegevens met ons te delen. Bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw woonplaats en andere informatie die u met ons deelt. Zonder uw toestemming zullen wij niks op uw sociale netwerk of aan uw vrienden, familie of contacten plaatsen
 • Uw precieze woonplaats stellen wij niet vast op basis van uw IP-adres. Het is wel mogelijk om ons uw precieze woonplaats mee te delen via de sociale netwerken of op expliciete wijze via de daarvoor bestemde functies op de website
 • Informatie, die door andere gebruikers beschikbaar worden gesteld: soms geven andere bezoekers van onze website of gebruikers van onze app informatie over u aan. Wanneer gebruikers van onze website of onze app u willen uitnodigen om onze website of app te gebruiken, of wanneer u informatie over onze service of over onze aanbiedingen met hun deelt, zullen wij de aan ons over u meegedeelde persoonsgegevens ervoor gebruiken om deze gebruikers daarbij te ondersteunen. Dit doen we echter alleen als deze gebruikers aangeven dat ze toestemming hebben gegeven voor dergelijke communicatie met u.

Reden voor verzamelen gegevens

Het hierboven genoemde verzamelen van gegevens berust op artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming. Volgens artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming is het verwerken van gegevens ten behoeve van de geheimhouding van billijke belangen toegestaan, indien de belangen, grondrechten en basisvrijheden van desbetreffende personen, die de bescherming van persoonsgegevens eisen, niet prevaleren. Daarnaast gebeurt het verzamelen van gegevens op basis van uw vrijwillig gedeelde instemming, volgens artikel 6 lid 1b van de algemene verordening gegevensbescherming ter doorvoering van precontractuele maatregelen, die op uw aanvraag volgt, ook volgens artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming.  

Gebruik van uw persoonsgegevens

De hiervoor genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om een naadloze reisbemiddeling en een naadloos reisverloop te verzekeren
 • Om betalingen af te handelen
 • Om verzekeringen te bemiddelen
 • Om aan wettelijke voorwaarden tegemoet te komen
 • Om een foutloze verbinding met onze website te garanderen
 • Om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen
 • Om comfortabel, inspirerend en passend gebruik van onze website te garanderen
 • Om het gebruik van onze websites, apps en andere diensten te beheren en continu te verbeteren
 • Om marktonderzoek en interne ontwikkelingen uit te voeren
 • Om ons productaanbod, onze diensten, shops en IT-systemen, onze veiligheidsmaatregelen, knowhow en communicatiemethodes met klanten verder te ontwikkelen en te verbeteren
 • Om u aanbevolen reizen en aanbiedingen te kunnen sturen, overeenkomend met uw interesses door relevante direct marketing
 • Om elektronische reclame in het kader van onze account services te verzenden
 • Om door het bepalen van uw geografische locatie aanbiedingen te sturen en onze website en direct marketingkanalen zo in te richten, dat deze informatie relevant is voor het land of de provincie waarin u zich bevindt
 • Om producten en diensten ter beschikking te stellen, die u bij ons aanvraagt of koopt
 • Om met u over de door ons aangeboden diensten te communiceren en om enquêtes, problemen of klachten van u of van andere gebruikers te verwerken
 • Om met klanten in contact te komen en in het algemeen het klantcontact zo goed mogen te laten verlopen en wanneer nodig uw vragen gekwalificeerd en hoogwaardig te kunnen beantwoorden
 • Om in het algemeen een zeer goede klantenservice te waarborgen
 • Om u in het kader van een zogenaamd self-service portaal de mogelijkheid te geven om de bij ons opgeslagen gegevens in te zien en te veranderen
 • On andere klanten bij het kiezen van een reis te helpen, kunnen wij commentaar en beoordelingen van andere klanten anoniem op onze website vermelden
 • Om uw persoonlijke gegevens te beschermen en fraude, andere strafbare feiten en het misbruik van diensten op te sporen en tegen te gaan
 • Om reclame te beheren en te optimaliseren, zodat het u het beste uitkomt
 • Om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen veilig te stellen
 • Om te reageren op veiligheidskwesties, storingen of andere vergelijkbare gebeurtenissen en om deze te beheren, deze kunnen onder andere van medische of verzekeringsgerelateerde aard zijn
 • Om intern en extern afrekeningsprocessen en processen in het algemeen optimaal te laten verlopen en te verbeteren
 • Om u als klant beter te begrijpen en u hierdoor diensten en communicatie op optimale wijze aan te bieden
 • Om te voldoen aan wettelijk voorgeschreven doeleinden, zoals bij aanvragen van regeringen of strafrechtelijke instanties, die bemiddelingen doorvoeren

Ons billijke belang volgt uit de hiervoor genoemde doeleinden. Wij gebruiken de tijdens het browsen verzamelde gegevens niet om conclusies te trekken over de persoon van de bezoekers van onze website.

Bovendien stellen wij met passende maatregelen en regelmatige controles veilig, dat de door ons verzamelde gegevens niet door derden kunnen worden ingezien of ingenomen.

Marketingmaatregelen met uw toestemming

Van tijd tot tijd willen wij u aanbiedingen en nieuws over onze producten en diensten naar u sturen, via verschillende wegen, zoals e-mail, Messenger of telefoon. Ook willen wij u soms informatie over producten en diensten van andere (aan ons verbonden) ondernemingen sturen, waarvan wij geloven dat ze voor u interessant zijn.

Wanneer u bij ons boekt of een account aanmaakt, vragen wij u of u marketingcommunicatie wilt ontvangen. Wij verifiëren uw aan ons meegedeelde contactgegevens hiervoor nog eens. Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij de registratie voor e-mail marketing om dit in een zogenaamd Double Opt-In proces te bevestigen. Dat houdt in dat wij u pas e-mail marketingcommunicatie toesturen, wanneer u de naar u verzonden link heeft geactiveerd.

Wij zullen dit alles vervolgens alleen naar u toesturen, wanneer u van tevoren duidelijk heeft gemaakt dat u het hier mee eens bent.

De toestemming is rechtsgeldig voor personen vanaf 16 jaar. Als wij toestemming ontvangen, gaan wij ervan uit dat de desbetreffende persoon 16 jaar of ouder is of over geldige toestemming van een ouder/voogd beschikt.

U kunt uw toestemming volledig of gedeeltelijk intrekken. Als u geen reclame meer wilt ontvangen, kunt u ons dit ook meedelen. Natuurlijk ligt de keuze volledig bij u. Wanneer u echter aangeeft geen marketingcommunicatie meer te willen ontvangen, mist u natuurlijk wel geweldige aanbiedingen.

U zult dan wel communicatie gerelateerd aan onze diensten ontvangen van ons, zoals bevestigingen van boekingen die u bij ons gedaan heeft en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten en diensten.

E-mailadvertenties met registratie voor de nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

U kan zich ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een link in de daarvoor bestemde nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres van de mailinglijst verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

E-mailadvertenties zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar per e-mail

Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die welke wij reeds uit ons assortiment hebben gekocht, per e-mail te sturen op basis van § 7 lid 3 UWG. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen in een reclamebenadering naar onze klanten toe in het kader van een belangenafweging.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactpersoon of via een link in de reclamepost zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Personalisatie van de browserbelevenis

Wij willen er zeker van zijn dat marketingcommunicatie (ook wel online reclame) samenhangt met onze producten en diensten en die van met ons verbonden ondernemingen, leveranciers en handelspartners en bij uw interesses past.

Om dit te doen, gebruiken wij de door u gedeelde en automatisch gegenereerde persoonsgegevens om achter uw interesses te komen, zodat wij kunnen proberen te voorspellen, welke producten, diensten en informatie het meest interessant zijn voor u. Dit zorgt ervoor dat wij onze communicatie kunnen aanpassen, om dit relevanter te maken voor u. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computer en verbinding met internet, besturingssysteem en platform, uw bestelgeschiedenis, uw servicegeschiedenis, datum en tijd van bezoek van de homepage en producten die u bekeken heeft. Deze analyses helpen ons erbij om u als klant beter te begrijpen en maken het voor ons mogelijk om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten aan te bieden. Het is ons doel om onze reclame, aanbiedingen en reisinspiratie makkelijker en interessanter te maken voor u, oftewel u producten en diensten aan te bieden, die uw wensen als klant beter vervullen.

Veiligheid

Wij gebruiken voor ons websitebezoek het veel voorkomende SSL-methode (Secure Socket Layer) in verbinding met de continu actieve versleuteling, die ondersteund wordt door uw browser. In het algemeen gaat het hier om een 256-bit versleuteling. Als uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, gebruiken wij 128-bit v3 technologie. Of een website gegevens versleuteld overdraagt, kunt u zien aan het gesloten slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Daarnaast hanteren wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw data tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, deels of compleet verlies, storing of onbevoegde toegang van derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomend met technologische ontwikkeling continu verbeterd.

Wij wijzen u er toch op dat het overdragen van gegevens op het internet (bijvoorbeeld tijdens communicatie via niet versleutelde e-mails) gevaren met zich mee kan brengen. Een compleet perfecte bescherming van gegevens voor toegang voor derden is dus niet mogelijk.

Het verwijderen van gegevens

Wij slaan u persoonsgegevens zolang op als nodig is volgens de in deze verklaring genoemde doeleinden en/of volgens wettelijke richtlijnen. Na deze periode verwijderen wij persoonsgegevens op een veilige manier. Wanneer gegevens na het verstrijken van deze periode voor analytische, historische of andere legitieme zakelijk redenen nodig zijn, hanteren wij geschikte maatregelen om deze data anoniem te maken.

Actualisatie van uw gegevens en recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van billijke belangen volgens artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming verwerkt worden, heeft u het recht, volgens artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming om hier bezwaar op te hebben, wanneer hier redenen voor zijn vanwege uw bijzondere situatie of omdat het bezwaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat zonder bijzondere situatie door ons toegepast wordt.

Neem in dit geval contact op met ons via e-mail: datenschutz@fitreisen.de of via post: FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Abteilung Datenschutz, Ferdinand-Happ-Str. 28 in 60314 Frankfurt, Duitsland. Zo kunt u het opslaan van uw persoonsgegevens te allen tijde tegenspreken. In zo’n geval kan de conversatie niet voort worden gezet.

Overdracht van persoonsgegevens

Aan leveranciers en handelspartners

Om door u gewenste producten en diensten beschikbaar te stellen, moeten wij persoonsgegevens van uw geboekte reizen met aanbieders en handelspartners delen, waaronder vliegmaatschappijen, hotels, reisaanbieders, autoverhuurders, lokale agentschappen, reisverzekeringsmaatschappijen en betrokken reisbureaus en bemiddelaars.

Wij dragen slechts een minimaal deel van persoonsgegevens over, dat ervoor zorgt dat onze leveranciers en handelspartners hun diensten aan u en aan ons kunnen aanbieden.

Aan instanties en andere partijen met wettelijke redenen

Wij moeten eventueel persoonsgegevens overdragen om onze wettelijke plichten te vervullen en rechten te waarborgen of te verdedigen. Dit geldt vooral bij wettelijke verplichtingen om vermogen te beschermen of veiligheid te waarborgen.

Om uw reis mogelijk te maken is het deels verplicht (wettelijk voorgeschreven door instanties in het land van vertrek en of bestemming) om uw persoonsgegevens voor doeleinden als immigratie, grenscontrole, veiligheid en terrorismebestrijding of andere vastgelegde doeleinden openbaar te maken en te verwerken.

Veel landen geven u pas een akkoord om te reizen, wanneer u uw passagiersgegevens ter beschikking stelt (bijvoorbeeld Caricom API-gegevens en US Secure Flight-gegevens). Deze voorwaarden kunnen per reisbestemming verschillen. Wij raden u aan om dit uit te vinden.

Deze voorschriften moeten wij nakomen, zodat uw reis naadloos kan verlopen.

Binnen de Fit Reisen groep

Het is voor ons toegestaan om persoonsgegevens binnen de Fit Reisen groep uit te wisselen. Hiertoe behoren onze dochterondernemingen (organisaties die in ons bezit zijn of onder onze controle staan) of onze moederondernemingen (organisaties, in wiens bezit of onder wiens controle wij staan) alsook hun dochterondernemingen.

Het doorspelen van persoonsgegevens gebeurt met als doel het gemeenschappelijke gebruik van diensten ten behoeve van verbetering van het klantengebruik. De omvang van het doorspelen wordt hierbij zo gering mogelijk gehouden, om alsnog het doel te bereiken.

Aan kopers van onze onderneming of van verbonden ondernemingen

Persoonsgegevens mogen met kopers of potentiële kopers van onze onderneming, onze dochterondernemingen, moederondernemingen en hun dochterondernemingen gedeeld worden. Bij potentiële kopers gebeurt dit louter in anonieme vorm.

 

 

Aan dienstverleners, adviseurs en in geval van indamming van criminele activiteiten

Wij delen persoonsgegevens met derden die aan ons diensten verlenen. Externe dienstverleners helpen ons bijvoorbeeld bij de ondersteuning van onze IT-infrastructuur, afwikkeling van uw betalingen in opdracht van ons, het creëren van analytische informatie voor ons over onze producten, diensten en marketing en ook bij het uitvoeren van professionele diensten op het gebied van dataopslag en -versleuteling, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het beschikbaar stellen van producten en diensten. Deze derden krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als wij daar toestemming voor geven en zij zijn verplicht om uw gegevens te beschermen. In enkele gevallen verzamelen zulke dienstverleners persoonsgegevens als op zichzelf staande dataverwerkers (verantwoordelijken), om hun eigen contractuele verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld bij een overeenkomende keuze voor een bepaalde betaalmethode.

Wanneer wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, eisen wij dat zij deze data veilig bewaren. Zij mogen uw persoonsgegevens niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Wij dragen uw persoonsgegevens alleen aan derden over, wanneer:

 • U uw nadrukkelijke toestemming daarvoor heeft meegedeeld, overeenkomend met artikel 6 lid 1a van de algemene verordening gegevensbescherming
 • De overdracht volgens artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming ten behoeve van vordering, uitoefening of verdediging van onvervreemdbaar recht noodzakelijk is en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een overwegend beschermd belang heeft bij het niet overdragen van uw gegevens
 • Voor het geval, dat voor de overgave volgens artikel 6 lid 1c van de algemene verordening gegevensbescherming een wettelijke verplichting bestaat
 • Dit wettelijk toegestaan is en volgens artikel 6 lid 1b van de algemene verordening gegevensbescherming verplicht is voor de afwerking van verdragsverhoudingen met u
 • Dit bijvoorbeeld door een billijk belang toegestaan is voor ons

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door ons verzameld worden kunnen naar andere landen dan het land waarin u zich bevindt wordt gestuurd en daar worden opgeslagen. Gegevens kunnen uit de EER (Europese Economische Ruimte) overgedragen worden, vooral omdat onze medewerkers en partners in deze landen dan toegang hebben tot deze gegevens. Wanneer u een vakantie boekt naar een land buiten de EER, dan worden uw gegevens ook met het desbetreffende hotel en/of de aanbieder van de vlucht naar uw bestemming gedeeld, alsook met verdere dienstverleners en indien van toepassing met bemiddelaars en handelspartners. Sommige van deze landen bieden een verschillend niveau van bescherming met betrekking tot persoonsgegevens en in sommige gevallen is deze bescherming minder goed dan in het land waar u woont. Wij ondernemen adequate stappen om ervoor te zorgen dat er op een veilige manier en in de lijnen van deze gegevensbeschermingsrichtlijn met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer gegevens naar buiten de EER worden overgedragen en wanneer deze bestemd zijn voor een belangenvertegenwoordiger, dienstverlener, koper of verkoper in een land, waar de EU-maatregelen niet gelden, dan zijn deze gegevens door de door de EU-commissie vastgestelde standaard verdragsclausules, een passende gegevensbescherming-certificering of de voor de plaats waar de gegevens verwerkt worden bindende bedrijfsvoorschriften voldoende beschermd.

Links naar andere websites

Onze websites of mobiele apps mogen links naar websites van andere organisaties bevatten, die hun eigen verklaringen omtrent gegevensbescherming hebben. Lees deze gebruiksvoorwaarden en de verklaringen omtrent gegevensbescherming aandachtig door, voordat u persoonsgegevens op een website van een andere organisatie deelt: wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites van andere organisaties.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Het gaat hierbij om kleine stukjes informatie, die uw browser automatisch genereert en op uw device (laptop, tablet, smartphone etc.) opgeslagen worden, wanneer u onze site bezoekt. Cookies richten op uw device geen schade aan en bevatten geen virussen of andere schadelijke software.

In een cookie wordt specifieke informatie opgeslagen over het apparaat wat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor meteen informatie over uw identiteit hebben.

Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer is. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Session Cookies om in te zien dat u bepaalde pagina’s van onze website al eerder bezocht heeft. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Daarnaast zetten wij ten behoeve van de verbetering van gebruikersvriendelijkheid ook tijdelijke cookies in, die voor een bepaalde vaststaande periode op uw device worden opgeslagen. Wanneer u onze site niet voor de eerste keer bezoekt, dan herkent uw browser dat u al eens eerder bij ons bent geweest en welke input en instellingen u heeft gebruikt, zodat u dit niet nog eens allemaal hoeft in te vullen.

Deze cookies worden na een bepaalde vaststaande periode verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor het genoemde doeleinde ten behoeve van onze billijke belangen alsook van derden volgens artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming. Als u ons toestemming hebt gegeven, is de wettelijke basis artikel 6 lid 1a van de algemene verordening gegevensbescherming. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u steeds een notificatie krijgt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan ervoor zorgen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Soorten cookies

De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde cookies van eersten. Cookies die door andere partijen dan wij worden gebruikt, heten cookies van derden. Door cookies van derden kunnen externe functies of eigenschappen op de website beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld reclame, interactieve content en analysemethoden). De partijen die deze cookies van derden gebruiken kunnen uw apparaat herkennen, zowel wanneer u de desbetreffende website bezoekt als wanneer u een bepaalde andere websites bezoekt.

Wij gebruiken cookies van eersten en derden met verschillende redenen. Sommige cookies zijn technisch gezien noodzakelijk om onze website en app te laten functioneren; deze noemen we wezenlijke of volstrekt noodzakelijke cookies. Met hulp van andere cookies kunnen wij ook de interesses van onze gebruikers volgen en hierop inspelen, om de beleving op onze website of onze app te verbeteren. Derden zetten cookies op onze website of app voor reclame-, analytische en andere doeleinden. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.

Bepaalde soorten van cookies van eersten en derden die op onze website en app gebruikt worden, net als elk doeleinde waarvoor zij dienen, worden hierna beschreven (let er hierbij op dat specifiek gebruikte cookies kunnen verschillen per website of app die u bezoekt):

Wezenlijke websitecookies: deze cookies zijn absoluut noodzakelijk om u diensten beschikbaar te stellen die op onze website en app ter beschikking staan, alsook om functies te kunnen gebruiken zoals de toegang tot veilige domeinen.

Performance- en functionaliteitscookies: deze cookies worden gebruikt voor het verbeteren van de performance en functionaliteit van onze website en app, maar zijn niet noodzakelijk voor het gebruik. Echter, sommige functies zijn zonder deze cookies mogelijk niet meer beschikbaar.

Analytische en personalisatiecookies: deze cookies verzamelen informatie die of in samengevatte vorm worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe onze website of app wordt gebruikt of hoe effectief marketingcampagnes zijn, of ervoor kunnen zorgen dat we onze website of app voor u individueel aan kunnen passen.

Reclamecookies: deze cookies worden gebruikt zodat reclameberichten relevanter zijn voor u. Zij dienen voor bepaalde doeleinden en zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds dezelfde reclame te zien krijgt, dat reclameberichten op de juiste manier getoond worden en zij kiezen in sommige gevallen de reclame uit die overeenkomt met uw interesses.

Cookies voor sociale netwerken: deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u pagina’s en content van onze website of app, die voor u het interessantst zijn, kunt delen op externe sociale netwerken en andere websites. Deze cookies kunnen ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Welke andere tracking-technologieën worden gebruikt?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of om ze te volgen. Wij kunnen ook vergelijkbare technologieën zoals Webbeacons (soms ook webbaken of Clear GIFs genoemd) inzetten. Het gaat hierbij om zeer kleine grafische gegevens met een uniek karakter, waarmee wij kunnen zien wanneer iemand onze website of app bezoekt of een door ons verstuurde e-mail geopend heeft. Zo kunnen wij bijvoorbeeld patronen van het dataverkeer op pagina’s van onze website of app met andere vergelijken, cookies overdragen of ermee communiceren, erachter komen of u onze website of app bereikt heeft via een online reclame op een externe website,  website performance verbeteren en het succes van e-mail marketingcampagnes meten. In veel gevallen zijn deze technologieën aangewezen op het goed functioneren van cookies en het uitzetten van cookies hindert deze functies.

Maken cookies gerichte advertenties mogelijk?

Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat gebruiken, om reclame over onze website of app te tonen. Deze ondernemingen kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om relevante reclame over producten en diensten te tonen, die mogelijk interessant zijn voor u. Zij kunnen bovendien een technologie gebruiken die wordt ingezet om de werkzaamheid van reclames te meten. Dit kan door cookies of webbakens te gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere websites, om relevante reclame over producten en diensten te tonen, die mogelijk interessant zijn voor u. Op grond van de in het kader van dit proces verzamelde informatie kunnen wij of zij niet achter uw naam, contactgegevens of verdere persoonlijke informatie komen, tenzij u deze aan ons meedeelt.

Hoe kan ik cookies beheren?

U heeft het recht om te beslissen of u cookies accepteert of niet. U kunt uw browser zo instellen of veranderen, dat u cookies accepteert of niet. Wanneer u cookies niet accepteert, kunt u onze website gewoon blijven gebruiken, hoewel de toegang tot bepaalde functies en domeinen van onze website beperkt wordt. Omdat de manieren waarop u cookies in uw browser kunt beheren van browser tot browser kunnen verschillen, raden wij aan om hiervoor het helpmenu van uw browser te raadplegen.

De meeste reclamenetwerken geven u bovendien de mogelijkheid om gerichte advertenties niet te accepteren. Om hierover meer te weten te komen kunt u www.aboutads.info/choices/ of www.youronlinechoices.com bezoeken.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Als u meer vragen heeft over ons gebruik van cookies of andere technologieën, dan kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@fitreisen.de

Externe tools

Tracking tools algemeen

De hierop volgende door ons gebruikte trackingmaatregelen worden op basis van artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming doorgevoerd. Door het gebruik van deze trackingmaatregelen willen wij ervoor zorgen dat onze website aan uw behoeften voldoet en dat deze continu verbeterd kan worden. Daarnaast gebruiken wij trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch in beeld te brengen en om een beter aanbod voor u te creëren. Deze belangen zijn te zien als billijk in de zin van het hiervoor genoemde voorschrift.

De respectievelijke dataverwerkingsdoeleinden en datacategorieën zijn op te maken uit de overeenkomende trackingtools.

Google Analytics

Met als doel het creëren van een website die in behoeften voorziet en een continue verbetering van onze website gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.nl/intl/nl/about/), (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna „Google“). Hiermee worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie nr. 4) gebruikt. Deze cookies slaan informatie over uw gebruik van deze website op, zoals:

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referral-URL (de pagina die u hiervoor bezocht)
 • Hostnaam van desbetreffende device (IP-adres)
 • Tijdstip van serveraanvraag

Deze informatie wordt naar een server van Google in Ierland verstuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik samenhangende prestaties te leveren met het oog op marktonderzoek en het creëren van een website die aan uw behoeften voldoet. Ook wordt deze informatie soms gedeeld met derden, als dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht moeten verwerken. Uw IP-adres wordt in geen enkel geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat dit niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het installeren van cookies tegengaan door de hiervoor gemaakte instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er wel op dat in dit geval sommige functies van deze website niet in hun volledigheid gebruikt kunnen worden.

U kunt daarnaast het identificeren van de door cookies geproduceerde en op uw gebruik van de website van toepassing zijnde gegevens (inclusief uw IP-adres) alsook het verwerken van deze gegevens door Google tegengaan door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Wanneer u een mobiel apparaat gebruikt, kunt u in plaats van een browser add-on een Opt-Out cookie inzetten om de activiteiten van Google Analytics tegen te gaan. De Opt-Out cookie zorgt ervoor dat in de toekomst geen gegevens van u worden verzameld bij een bezoek aan deze website. De Opt-Out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt vastgelegd in uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, dan moet u de Opt-Out cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met Google Analytics vindt u in de Google Analytics hulp via https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Adwords Conversion Tracking

Om het gebruik van onze website statistisch in beeld te brengen en om onze website steeds te kunnen verbeteren gebruiken wij ook Google Conversion Tracking. AdWords is een Online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Daarbij wordt door Google Adwords een Cookie in uw apparaat gezet, als u via Google advertenties op onze website terecht bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet te gebruiken voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde websites bezoekt van de Adwords-gebruiker en de cookies nog niet zijn verlopen, dan kunnen Google en de Adwords-gebruiker zien dat de gebruiker op de Google-link geklikt heeft en zo op deze website terecht is gekomen.

Elke Adwords-gebruiker krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zo niet over de websites van Adwords-gebruikers gevolgd worden. De met behulp van conversiecookies verzamelde informatie zorgen ervoor dat conversiestatistieken worden gegenereerd voor de Adwords-gebruikers, die voor Conversion Tracking hebben gekozen. De Adwords-gebruikers krijgen het totaalaantal gebruikers, dat op hun Google advertentie heeft geklikt en naar een met een Conversion Tracking-tag voorziene website wordt doorgestuurd. Zij krijgen echter geen informatie waardoor zij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

Het opslaan van "conversion cookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO (AVG). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://services.google.com/sitestats/nl.html.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en activeren van het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Met deze link kunt u uw tracking via Google Analytics deactiveren (Opt-out).

Google Doubleclick

Wij gebruiken Google Doubleclick, een dienst van Google. Doubleclick gebruikt cookies om advertenties te tonen die gebaseerd zijn op de gebruiker. Cookies zijn kleine tekstdata, die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en daardoor een indeling van uw browser mogelijk maken. De cookies herkennen welke advertenties reeds getoond zijn in uw browser en of u via een getoonde advertentie een website heeft bereikt. Daarbij verzamelen de cookies geen persoonsgegevens en kunnen ze hier ook niet mee in verbinding worden gebracht. Wanneer u geen op de gebruiker gerichte advertenties te zien wilt krijgen, kunt u dit door middel van de advertentie-instellingen van Google deactiveren (https://www.google.com/settings/ads

). Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt vindt u in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Google op www.google.com/policies/privacy.

Hotjar

Deze website gebruikt Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. (hierna “Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruikersgedrag (kliks, muisbewegingen, scrollhoogte etc.) op onze website te meten en te analyseren. De informatie die daarbij door de Tracking Code en cookies over uw bezoek aan onze website gegenereerd wordt, wordt vervolgens naar de Hotjar servers in Ierland gestuurd en daar opgeslagen.

Door de Tracking code wordt de volgende informatie verzameld:

 • Het IP-adres van uw apparaat (verworven en opgeslagen in anonieme vorm)
 • Uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, als u deze aan ons hebt meegedeeld op onze website
 • Beeldschermgrootte van uw apparaat
 • Type apparaat en browserinformatie
 • Geografische locatie (alleen het land)
 • Voorkeurstaal om onze website in weer te geven

De volgende data worden automatisch door onze servers gegenereerd wanneer Hotjar wordt gebruikt:

 • Domein
 • Bezochte pagina’s
 • Geografische locatie (alleen het land)
 • Voorkeurstaal om onze website in weer te geven
 • Bewegingen van de muiscursor
 • Datum en tijdstip waarop u de website bezocht

Hotjar gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over het gebruik te maken, en voor andere diensten die betrekking hebben op het websitegebruik en analyse van de website. Hotjar gebruikt hiervoor ook diensten van derde ondernemingen zoals Google Analytics en Optimizely. Deze derde ondernemingen kunnen gegevens die uw browser in het kader van het websitebezoek verstuurt, zoals cookies of IP-aanvragen, opslaan. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, raden wij u aan hun verklaringen omtrent gegevensbescherming te lezen.

Wanneer u deze website blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij de hierboven genoemde data aan Hotjar en hun derde ondernemingen overdragen in het kader van hun verklaringen omtrent gegevensbescherming. De cookies die Hotjar gebruikt hebben een verschillende levensduur: sommige blijven 365 dagen geldig, anderen zijn alleen geldig tijdens het websitebezoek. U kunt de identificatie van uw gegevens door Hotjar tegengaan, als u op de volgende link klikt en daar de instructies volgt: https://www.hotjar.com/opt-out.

Facebook Pixels

Onze website gebruikt voor het meten van conversie de gebruikersactie-pixels van Facebook, Facebook Inc., 1601 California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’).

Zo kan het gedragen van de websitebezoeker worden gevolgd, wanneer deze door het klikken op een Facebookadvertentie op de website van de aanbieder terecht komt. Daardoor kan de werkzaamheid van de Facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoek gerelateerde doeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden.

De verkregen gegevens zijn voor ons als eigenaar van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding mogelijk is met het gebruikersprofiel en Facebook de gegevens voor hun eigen reclamedoeleinden (overeenstemmend met de gegevensverwerkingsrichtlijnen van Facebook) kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het mogelijk maken om reclames te tonen op Facebookpagina’s, maar ook op pagina’s buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als eigenaar van de website niet beïnvloed worden.

In de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privésfeer: https://www.facebook.com/about/privacy.

U kunt bovendien de Remarketing-functie ‘Custom Audiences’ in de advertentie-instellingen deactiveren op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor dient u wel ingelogd te zijn.

Wanneer u geen Facebookaccount heeft, dan kunt u gebruiker gerelateerde reclame uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de website YouTube, die onderdeel uitmaakt van Google. De eigenaar van deze site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een pagina van ons bezoekt die uitgerust is met zo’n YouTube-plug-in, dan wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt er met de YouTube-servers gedeeld, welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u met uw YouTube-account bent ingelogd, dan geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct te linken aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt op basis van het belang van passende weergave van onze online advertenties. Dit is een billijk belang op basis van artikel 6, lid 1f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube, op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google Web Fonts

Om een juiste weergave van teksten te garanderen, gebruikt deze website zogenaamde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verkrijgt Google informatie, die via uw IP-adres wordt opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt op basis van het belang van passende weergave van onze online advertenties. Dit is een billijk belang op basis van artikel 6, lid 1f van de AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype door uw computer gebruikt. 

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder hiervan is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen naar een server van Google in Ielrand gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt op basis van het belang van passende weergave van onze online advertenties en van het makkelijk vinden van de op onze pagina beschreven plekken. Dit is een billijk belang op basis van artikel 6, lid 1f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Matelso Calltracking

Onze website is voorzien van een tracking code van matelso, een dienst van de firma matelso GmbH, Heilbronner Strasse 150, 70191 Stuttgart (hierna ‘matelso’). matelso plaatst – als opdrachtnemer – op onze website telefoonnummers, die het voor ons mogelijk maken om gedetailleerde analyses te maken over het belgedrag van onze websitebezoekers. Bij deze gegevens gaat het – als het telefoongesprek bij ons binnenkomt – om het telefoonnummer van de beller (wanneer openbaar gemaakt), het gebelde nummer, de datum, het tijdstip en de duur van het gesprek. Voor zover het voor ons mogelijk is aan de hand van beschikbare klantgegevens, verbinden wij deze gegevens aan de daarbij horende adresgegevens (hierna ‘telefoontracking’). In het kader van telefoontracking worden deze persoonsgegevens met de servers van matelso gedeeld en daar met verdere websitegegevens verbonden en opgeslagen. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van matelso vindt u op https://www.matelso.de/datenschutz.

Emarsys

Voor bepaalde activiteiten in samenhang met de website en e-mail communicatie wordt de dienstverlener Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wenen (‘Emarsys’) gebruikt. Emarsys verwerkt gegevens volgens onze aanwijzingen. Onder geen enkele omstandigheden mag deze dienstverlener gegevens, die hij in opdracht van ons verkregen of verwerkt heeft, gebruik voor eigen doeleinden.

Het IP-adres van uw computer wordt door Emarsys niet voor marketingdoeleinden opgeslagen of gebruikt. De door de Emarsys-servers verkregen IP-adressen wordt slechts voor korte tijd opgeslagen en daarbij alleen gebruikt voor het opsporen en voorkomen van misbruik.

Emarsys slaat cookies op door de webbrowser op uw computer. Emarsys gebruikt deze cookies om uw browser te herkennen, zodat wij uw bewegingen op onze website kunnen volgen en de effectiviteit van bepaalde marketingmaatregelen kunnen meten. Deze informatie gebruiken wij om onze website en nieuwsbrief te verbeteren, vooral als we onze informatie en aanbiedingen aan de individuele interesses en behoeftes van de gebruiker aanpassen.

Het opslaan van Emarsys-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1f van de AVG. De website-eigenaar heeft een billijk belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Tegenspraak tegen gegevensverzameling: u kunt het hierboven beschreven op cookies gebaseerde verzamelen en analyseren van online gegevens tegenspreken, als u http://www.scarabresearch.com/privacy/#optout bezoekt. Wanneer u gebruik maakt van deze optie, wordt een anonieme opt-out cookie in uw webbrowser opgeslagen, die de Emarsys-servers informeert over uw tegenspraak en het verzamelen van gegevens daardoor verhindert. De opt-out cookie blijft werkzaam in de door u gebruikte browser, totdat u deze in de instellingen van deze browser uitschakelt. Als u de cookie verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, kan Emarsys niet langer zien dat u deze instellingen veranderd heeft. Als alternatief kunt u in uw browser instellen dat deze geen cookies accepteert.

Ad Up

Voor bepaalde functies op onze website gebruiken wij de diensten van de aanbieder Ad Up (Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Strasse 65, 10888 Berlijn, Duitsland). Ad Up gebruikt technologieën om voor u relevante advertenties te leveren. Hierbij worden ook cookies gebruikt.

De verklaring gegevensbescherming van Ad Up vindt u hier: www.adup-tech.com/datenschutz. Hier vindt u ook een opt-out mogelijkheid.

OptinMonster leadgeneratie

Wij gebruiken de dienst OptinMonster, die door Retyp LLC 5127 NW 24th Dr. Gainesville, FL 32605, USA beschikbaar wordt gesteld. OptinMonster maakt het voor ons mogelijk om in ons online aanbod pop-ups met opt-ins op onze website te tonen. Persoonsgegevens wordt slechts verzameld wanneer u een actie uitvoert (bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via een pop-up). OptinMonster slaat deze gegevens niet op de eigen servers op, maar stuurt deze direct verder naar een door ons bedrijf bepaalde dienstverlener. Details over de omgang met gegevens door OptinMonster vindt u in de verklaring gegevensbescherming van OptinMonster: https://optinmonster.com/privacy/.

Google Tag Manager

Wij gebruiken het programma Google Tag Manager, dat beschikbaar wordt gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt ten behoeve van het beheer van website-tags. Tags en code-snippets kunnen op onze website snel en gemakkelijk geactualiseerd worden. Bij Google Tag Manager gaat het om een cookie-loos domein: persoonsgegevens wordt hierdoor niet verzameld. Het gebruik zorgt echter voor het verwijderen van andere tags, die op websites van de klant onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een de-activatie plaatsvindt, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op http://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html.

Trusted Shops

Wij gebruiken het analyseplatform van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de). Trusted Shops is de verantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van de door de klanten op de website van Trustpilot gedeelde gegevens. De beoordelingen worden op de internetpagina’s van Trusted Shops openbaar gemaakt en kunnen in zogenaamde widgets ook op onze website worden weergegeven. Meer details kunt u vinden in de gegevensbeschermingsvoorwaarden (https://www.trustedshops.de/impressum) en gebruiksvoorwaarden (https://www.trustedshops.com/tsdocument/RATING_TERMS_BUYER_de.pdf) van Trusted Shops.

Ausgezeichnet.org

Wij gebruiken op onze website een beoordelingstool van de AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, zodat u op ausgezeichnet.org een beoordeling kunt geven over onze onderneming. Uw feedback helpt ons om ontevredenheden te herkennen en deze tegen te gaan. Wij zijn natuurlijk erg blij met beoordelingen van 5 sterren! Omdat wij trots zijn op zoveel positieve beoordelingen, worden deze ook op onze website getoond. Om deze functies mogelijk te maken, slaat ausgezeichnet.org cookies op in uw browser, die louter technische doeleinden dienen en niet worden gebruikt om u te identificeren. Wanneer u ons beoordeelt op ausgezeichnet.org, is de rechtelijke grondslag van de overeenkomende verwerking van uw gegevens artikel 6 lid 1a van de AVG. Voor meer informatie kunt u de verklaring gegevensbescherming raadplegen via https://www.ausgezeichnet.org/datenschutz/.

Affilinet

Op deze website hebben wij componenten van het bedrijf Affilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate-netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.

Affiliate marketing is een online vorm van marketing, die het mogelijk maakt voor commerciële aanbieders van websites, de zogenaamde merchants of advertisers, om reclame die vooral via click- of sales-provisies wordt vergoed, op websites van derden, die ook wel affiliates of publishers worden genoemd, te plaatsen. De merchant stelt via het affiliate netwerk een reclamemiddel (een banner of een ander passende manier van online adverteren) beschikbaar, dat daarna door een affiliate op de eigen internetpagina wordt geplaatst of via andere kanalen, zoals keyword advertising of e-mail marketing wordt gebruikt.

Eigenaar van het Affilinet-netwerk is Affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de desbetreffende persoon. Wat cookies zijn, kunt u hierboven lezen. Het tracking-cookie van Affilinet slaat geen persoonsgegevens op. Wat alleen wordt opgeslagen is het identificatienummer van de affiliate en het nummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemiddel. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het voldoen van provisiebetalingen tussen de merchant en de affiliate, die via het affiliate netwerk, dus Affilinet, plaatsvinden.

Het opslaan van Affilinet-cookies gebeurt op basis van artikel 6 lid f van de AVG. De website-eigenaar heeft hierbij een billijk belang, omdat alleen door deze cookies de hoogte van zijn affiliate-vergoeding te bepalen valt.

De geldende voorwaarden betreffende gegevensbescherming van Affilinet vindt u hier: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

Bing Ads Conversion Tracking

Onze online aanbiedingen gebruiken Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie geplaatst op uw apparaat, wanneer u via een Microsoft Bing advertentie op onze website terecht bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen, dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is geleid en een van tevoren vastgestelde doelwebsite (conversion site) heeft bereikt. Wij krijgen slechts het totale aantal gebruikers dat op een Bing advertentie heeft geklikt en dan wordt doorgestuurd naar de conversion site. Er worden geen persoonlijke gegevens over de identiteit van de gebruiker gedeeld. Wanneer u niet deel wenst te nemen aan dit trackingsproces, dan kunt u het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie uitzetten via uw browser-instellingen die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitzetten. Meer informatie over gegevensbescherming en over de gebruikte cookies door Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. U kunt de tracking door Bing Ads door middel van een opt-out voorkomen. Meer informatie hierover vindt u op http://choice.microsoft.com/nl/opt-out.

Sentry

Om technische problemen met onze online producten sneller te kunnen identificeren, gebruiken wij op basis van ons billijke belang (het belang bij optimalisatie van ons online aanbod op basis van artikel 6 lid 1f AVG) de diensten van Functional Software Inc. (Sentry), 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA (‘Sentry’).

Sentry is volgens het Privacy-Shield verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een extra garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht wordt gehandhaafd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNDzAAO&status=Active). U kunt ook de verklaring gegevensbescherming raadplegen via https://sentry.io/privacy/.

Amazon AWS

Deze website gebruikt voor de hosting van de inhoud van de databank en de website de dienst Amazon Web Services (AWS) van Amazon Web Services Inc.,  P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA. De gegevens worden in principe in een Duits datacentrum in Frankfurt am Main opgeslagen, dat gecertificeerd is volgens ISO 27001, 27017 en 2018 en volgens PCI DSS Level 1. Echter, een deel van uw gegevens kan vanwege technische redenen ook in landen buiten de EER verwerkt worden, bijvoorbeeld in de VS. Om de bescherming van uw gegevens ook in dit geval te garanderen, neemt AWS deel aan het EU-US Privacy Shield. Wij hebben met AWS een speciaal verdrag opgesteld, dat overeenkomt met de eisen met betrekking tot de standaard verdragsclausules van de Europese Commissie. Wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1f AVG, berustend op ons billijk belang om inhoud van onze website veilig en betrouwbaar door externe dienstverleners op te slaan en tegelijkertijd om de eigen inspanning voor het beschikbaar stellen van de EDV-infrastructuur van onze website te reduceren.

Uiteraard zijn wij zeer beperkt wat toegang tot deze gegevens betreft en de gegevens worden automatisch versleuteld. Meer informatie over veiligheid bij MoneyMap vindt u in het veiligheidsmanifest op https://www.moneymap.de/sicherheit/

. AWS heeft zich als onderneming ook bij het zogeheten Privacy Shield-verdrag aangesloten. Meer informatie over AWS en gegevensbescherming vindt u op aws.amazon.com/nl/compliance/eu-data-protection/ en op

https://aws.amazon.com/nl/privacy.

Advulution

Wij gebruiken cookies van Advolution (Advolution // Digital Control GmbH & Co, KG Kalstrasse 16a 40221 Düsseldorf), om het in beeld brengen van reclamemiddelen, die in opdracht van de klant door Advolution getoond worden, te beheren en te optimaliseren. Dit gaat bijvoorbeeld om de maximale frequentie van reclamemiddelen die een gebruiker te zien krijgt. Daarnaast gebruikt Advolution in bepaalde gevallen opgeslagen cookie-informatie voor statistische onderzoeken. Advolution slaat door het plaatsen van cookies geen persoonsgegevens op zoals naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. Alle informatie wordt anoniem gemaakt en bevat technische informatie zoals de reclamefrequentie en de datum waarop de advertentie wordt gezien, de gebruikte browser en het geïnstalleerde besturingssysteem.

Door te klikken op de opt-out link wordt het verzamelen van anonieme gegevens gestopt. Advolution vervangt in dit geval het dan gebruikte cookie door een nieuwe opt-out cookie. Dit op-out cookie verwijdert de tot op dat moment verzamelde informatie inclusief IP-adres en voorkomt dat er verder anonieme informatie kan worden opgeslagen. Als dit opt-out cookie verwijderd wordt, kan Advolution niet meer vaststellen dat er een opt-out cookie is geweest. In dit geval dient u dit opt-out cookie opnieuw in te stellen. Opt-out link: advolution.de/datenschutz.php/. 

AdTriba

Deze website gebruikt AdTriba, een dienst van AdTriba GmbH, Veilchenweg 28c, 22529 Hamburg, om gebruikers te meten en om ons online aanbod te optimaliseren. AdTriba gebruikt hiervoor cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die ervoor zorgen dat wij ons aanbod kunnen verbeteren. Om dit soort analyses te kunnen uitvoeren worden geaggregeerde en anonieme gegevens verzameld. Bij deze gegevens gaat het om verbindings- en bewegingsgegevens zonder dat deze betrekking hebben op de persoon, gegevens die samenhangen met de gebruikte browser, het aantal bezoeken aan de website, het navigatiegedrag en de duur op onze website op dat moment. U kunt het verzamelen en het opslaan van gegevens weerspreken en meer informatie hierover vinden in de verklaring gegevensbescherming van AdTriba: https://www.adtriba.com/privacy-policy.html.

 

Betaalingsdiensten

PayPal

Wij hebben op onze website de betalingsmogelijkheid PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstverlener van PayPal (Europe), S à r l & Cie. S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Betalingen worden via zogenaamde PayPal-accounts afgewikkeld, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. Daarnaast heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via credit card af te wikkelen, wanneer een gebruiker geen PayPal account bezit. Een PayPal account is verbonden aan een e-mailadres en daarom is er geen sprake van een klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te voldoen en ook om betalingen te ontvangen. PayPal neemt de functie van bewindsvoerder over en biedt diensten aan die de koper beschermen. Wanneer de koper tijdens het bestellen PayPal als betalingsmethode kiest, dan worden automatisch gegevens van de desbetreffende persoon naar PayPal gestuurd. Met de keuze voor deze betalingsmethode gaat de desbetreffende persoon akkoord met het overdragen van de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens. Bij deze gegevens gaat het in het algemeen om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens, die noodzakelijk zijn voor de betaling. Gegevens over de bestelling zijn ook noodzakelijk voor het afwikkelen van de betaling. Het overdragen van gegevens heeft als doel het voltooien van de betalingen en het voorkomen van fraude. Wij zullen alleen persoonsgegevens met PayPal delen, wanneer wij hier een billijk belang bij hebben. De tussen PayPal en ons uitgewisselde gegevens worden onder bepaalde omstandigheden gedeeld met kredietregistratiebureaus. Deze uitwisseling heeft als doel het onderzoeken van uw identiteit en kredietwaardigheid. PayPal deelt deze persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook met verbonden ondernemingen en dienstverleners of andere ondernemers, voor zover dit nodig is voor het vervullen van de contractuele verplichten noodzakelijk is of de gegevens in opdracht verwerkt moeten worden. De desbetreffende persoon heeft de mogelijkheid om de gegeven toestemming betreffende de omgang met persoonsgegevens te allen tijde te herroepen tegenover PayPal. Dit geldt dan niet voor persoonsgegevens, die absoluut noodzakelijk voor het afwikkelen van betalingen (volgens de verdragen) verwerkt, gebruik of gedeeld moeten worden.

De geldende voorwaarden over gegevensbescherming van PayPal kunt u vinden op www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Wirecard

Wanneer u besluit om via een betaalmethode van Wirecard, dan gebeurt de betaling via de betalingsdienstaanbieder checkoutportal by wirecard. Wirecard UK & Ireland Ltd, 1st Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Ireland. Wij delen met hen gegevens die relevant zijn voor uw bestelling (naam, adres, eventueel IBAN, eventueel BIC, bedrag, garantie en eventueel transactienummer). Uw gegevens worden op basis van artikel 6 lid 1b AVG gedeeld, met als doel het mogelijk maken van de betaling. Het delen van deze gegevens gebeurt alleen wanneer dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor het afwikkelen van de betaling.

Social media plug-ins

Wij zetten op onze website op basis van artikel 6 lid 1f van de algemene verordening gegevensbescherming social plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram in, om ons bedrijf via deze netwerken bekender te maken. Het daarachter schuilende reclamedoeleinde is te zien als billijk belang in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het handelen volgens de regelgeving rondom gegevensbescherming. Het gebruik van deze plug-ins door ons gebeurt op de zogenaamde twee kliks-manier om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

Facebook

Op onze website worden social media plug-ins van Facebook gebruikt, om het gebruik van de site persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de ‘Like’ of de ‘Deel’ knop. Het gaat daarbij om een aanbod van Facebook.

Wanneer u één van onze websites opent die zo’n plug-in heeft, dan maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser gestuurd en door deze ‘ingebonden’ in de website.

Door het gebruik van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft geopend, ook wanneer u geen Facebook-account heeft of op het moment niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in Amerika gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook ingelogd bent, dan kan Facebook uw bezoek aan onze website gelijk linken aan uw Facebook-account. Als u interactie heeft met de plug-ins en bijvoorbeeld op de ‘like’ of ‘deel’ knop drukt, dan wordt de desbetreffende informatie ook direct naar een server van Facebook gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook openbaar gemaakt op Facebook en aan uw Facebookvrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken met als doeleinden reclame, marktonderzoek en het creëren van een Facebookbelevenis die in uw behoeften voorziet. Hiervoor worden door Facebook gebruikers-, interesses- en relatieprofielen aangemaakt, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te analyseren om vervolgens passende Facebookadvertenties te tonen, andere Facebookgebruikers over uw activiteiten te informeren en om u meer met het gebruik van Facebook verbonden diensten te brengen.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens over uw Facebookaccount, dan moet u voordat u onze website bezoekt uitloggen bij Facebook.

Het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens en de het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door Facebook en hun rechten en instellingsopties met betrekking tot het beschermen van uw privégegevens vindt u in de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

Twitter

Op onze websites zijn plug-ins van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. De Twitter-plug-ins (tweetknop) herkent u aan het Twitter-logo op onze website. Een overzicht over tweetknoppen vindt u onder about.twitter.com/resources/buttons.

Wanneer u één van onze websites bezoekt die zo’n plug-in heeft, dan wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitter-servers. Twitter krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Wanneer u deze tweetknop aanklikt terwijl u met uw Twitter-account bent ingelogd, dat kunt u inhoud van onze website delen op uw Twitterpagina. Daardoor kan Twitter bezoeken aan onze websites aan uw profiel linken. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis nemen van de inhoud van de gedeelde gegevens noch van het gebruik van deze gegevens door Twitter.

Wanneer u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze website kan linken aan uw account, dan dient u uit te loggen met uw Twitter-account.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Twitter: twitter.com/privacy.

Instagram

Op onze website gebruiken wij social plug-ins van Instagram, die eigendom zijn van Instagram LLC, 1601 Willow Road, Mento Park, CA, 94025, USA (hierna ‘Instagram’). De plug-ins herkent u aan het Instagram-logo in de vorm van een ‘Instagram-camera’.

Wanneer u een pagina van ons bezoekt die zo’n plug-in heeft, dan maakt uw browser direct verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct met uw browser gedeeld en op de pagina ‘ingebonden’. Hierdoor krijgt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina geopend heeft, ook wanneer u geen Instagram-account heeft of niet bent ingelogd bij Instagram.

Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Instagram in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Instagram bent ingelogd, dan kan Instagram uw bezoek aan onze website aan uw account linken. Wanneer u op een plug-in klikt, bijvoorbeeld op de Instagram-knop drukt, dan wordt deze informatie direct ook direct naar een server van Instagram gestuurd en daar opgeslagen.

Deze informatie wordt ook op uw Instagram-account openbaar gemaakt en getoond aan uw contacten daar.

Wanneer u niet wilt dat Instagram de over het bezoek aan onze website verbonden gegevens aan uw account linkt, dan dient u voordat u onze website bezoekt uit te loggen bij Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Instagram: help.instagram.com/155833707900388.

Retargeting

Wij werken met reclamepartners samen op basis van Retargeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze website en shop op de website van onze partners aan te spreken met reclame. Wij zijn ervan overtuigd dat reclame die gebaseerd is op uw interesses in het algemeen interessanter is voor de gebruiker dan reclame die dat niet is. Het gebruik van dit reclamemiddel op de websites van onze partners gebeurt als gevolg van een cookietechnologie of door andere anonieme gebruik analyserende technologieën. Deze vorm van reclame gebeurt louter anoniem, zonder uw toestemming worden uw gegevens niet opgeslagen en worden er geen gebruikersprofielen met uw persoonsgegevens gecreëerd.

GA Audiences

Op deze website worden door GA Audiences, een webanalysedienst van Google Irleand Limited, gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld. Door deze technologie zien gebruikers die onze websites al bezocht hebben gerichte advertenties van ons op andere externe sites van het netwerk van de partners van Google. Daarvoor wordt op uw computer een cookie geplaatst, waarmee het gebruiksgedrag tijdens het bezoek aan de website wordt geanalyseerd en daarna voor doelgerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame kan worden gebruikt. Door het zetten van deze cookie wordt geen persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Wanneer u geen op interesses gebaseerde reclame wilt zien, dan kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doeleinde deactiveren. Doe dit door de aanwijzingen op https://www.google.nl/ads/onweb#display_optout te volgen.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in verbinding met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de door Google Analytics Remarketing opgestelde reclamedoelgroepen te linken met de functies van Google Adwords en Google DoubleClick te koppelen. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde reclameboodschappen, gebaseerd op uw eerdere surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld uw telefoon) ook op andere apparaten getoond worden.

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, dan verbindt Google met dit doeleinde uw web- en app-browsergedrag met uw Google account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertenties getoond worden op elk apparaat waarop u met uw Google account bent ingelogd.

Ter ondersteuning van deze functies maakt Google Analytics voor gebruikers geauthentiseerde ID’s aan, die tijdelijk met onze Google Analytics gegevens worden verbonden, om doelgroepen voor de cross-platform advertenties te definiëren en op te stellen.

U kunt deze vorm van remarketing/retargeting permanent tegengaan, wanneer u gepersonaliseerde reclame in uw Google account deactiveert: volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het met elkaar verbinden van de verzamelde gegevens in uw Google account gebeurt louter wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven bij Google; u kunt deze ook weer intrekken (artikel 6 lid 1a AVG). Wanneer er gegevens aan elkaar worden gekoppeld buiten uw Google account om (bijvoorbeeld omdat u geen Google account heeft of uw tegenspraak heeft geuit), dan berust het koppelen van deze gegevens op artikel 1 lid 1f AVG. Het billijke belang hierbij is dat de website-eigenaar belang heeft bij de anonieme analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden. Meer informatie en de verklaring omtrent gegevensbescherming vindt u in de verklaring van Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Criteo

Met het oog op gerichte reclame op websites binnen het Criteo-reclamenetwerk gebruiken wij de Criteo-dienst (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs/Frankrijk). De daarvoor gebruikte cookies trekken geen conclusies over u als persoon en ook wordt uw IP-adres niet opgeslagen. U kunt Retargeting door Criteo in de door u gebruikte browser tegengaan, als u de aanwijzingen op https://www.criteo.com/privacy/ volgt. Let erop dat hiervoor een opt-out cookie wordt geactiveerd.

Facebook Custom Audiences

In het kader van op gedrag gebaseerde online reclame zetten wij ook communicatietools van Facebook in. Hiervoor gebruiken wij Custom Audiences en Website Custom Audiences. Daarbij wordt uit uw gebruiksgegevens een niet-reversibel en niet-persoonlijk controlesom (hashwaarde) gegenereerd, die met Facebook gedeeld kan worden met het oog op analyse- en marketingdoeleinden. De verklaringen omtrent gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation geven u meer informatie over doeleinden en de omvang van het verzamelen van gegevens, over hoe deze data verder gebruikt worden, en over hoe u uw browser kunt instellen om uw privésfeer te beschermen. Een opt-out mogelijkheid voor het gebruik van Facebook Website Custom Audiences vindt u hier: https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings%2F%3Ftab%3D.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om:

 • Volgens artikel 15 van de AVG informatie te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt ook informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorie van derden die uw gegevens ontvangen, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, vermindering van de verwerking of tegenspraak, het bestaan van recht op bezwaar, de herkomst van uw gegevens, als deze niet door ons verzameld worden, en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure incl. Profiling en relevante informatie hierover
 • Volgens artikel 16 van de AVG onverwijld de rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van de bij ons opgeslagen gegevens te wensen
 • Volgens artikel 17 van de AVG de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te wensen, als de verwerking van uw gegevens niet noodzakelijk is ten behoeve van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het vervullen van een juridische verplichting, uit redenen van openbaar belang of ten behoeve van het geldend maken, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsaanspraken
 • Volgens artikel 18 van de AVG de vermindering van het verwerken van uw persoonsgegevens te wensen, wanneer de juistheid van de gegevens door u betwist worden, het verwerken onrechtmatig is, maar als u de het verwijderen afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van een rechtsaanspraak of als u volgens artikel 21 van de AVG bezwaar tegen deze verwerking hebt ingediend
 • Volgens artikel 20 van de AVG uw persoonsgegevens, die u ons beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar format te ontvangen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te wensen
 • Volgens artikel 7 lid 3 van de AVG uw eerder gegeven toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij het verwerken van uw gegevens niet meer kunnen voortzetten
 • Volgens artikel 77 van de AVG bezwaar in te dienen bij een toezicht houdende autoriteit. In het algemeen kunt u zich wenden tot de toezicht houdende autoriteit van uw woonplaats of werkplaats.

Voor vragen van deze soort kunt u zich melden bij SpaDreams.nl. Let erop, dat wij bij dergelijke aanvragen er zeker van moeten zijn dat het daadwerkelijk over de desbetreffende persoon gaat.

Geldigheid en aanpassing van de verklaring omtrent gegevensbescherming

Deze verklaring van juni 2018 vervangt alle voorgaande versies.

Door het verder ontwikkelen van onze website en aanbiedingen daarover of vanwege een verandering van wetten of regelgevingen kan het nodig zijn om deze verklaring te veranderen. Houd daarom onze verklaring omtrent gegevensbescherming af en toe in de gaten op https://www.spadreams.nl/footer/privacybeleid/ voor eventuele veranderingen. De actuele verklaring kan te allen tijde op de website bekeken en geprint worden.