ayurveda-brochure-spadreams

Ayurveda Brochure

de verschillende zuilen van Ayurveda

Dosha‘s - Bio-energetische basisprincipes

De sleutel tot het begrip van de Ayurveda ligt in de leer van de drie dosha’s. Daarnaast werken in het menselijk organisme die energetische basiskrachten die alle lichamelijke en psychische functies van een mens sturen en die Vata, Pitta en Kapha genoemd worden.

De verschillende functies van de drie Dosha’s worden duidelijk door hun karakteristieke eigenschappen die zich uit de vijf basiselementen ether, lucht, vuur, water en aarde laten afleiden. Paargewijs verbonden vormden de elementen de Dosha’s

VATA bestaat uit de elementen lucht en ether en geldt als de levensenergie. Kenmerken: licht, beweeglijk, snel, subtiel, koel, droog en rauw. Functies: stuurt alle willekeurige en onwillekeurige bewegingen, beïnvloedt de spieren, reguleert de innerlijke organen, de bloedsomloop, de ademhaling en alle uitscheidingsprocessen. Beïnvloedt tevens capaciteit, helderheid en alertheid. 

PITTA bestaat uit de elementen water en vuur en geldt als het stofwisselingsprincipe. Kenmerken: heet, licht, vloeiend, vloeibaar, scherp, stekend, olieachtig. Functies: reguleert de lichaamswarmte, spijsvertering en stofwisseing, bloedbeeld, huid en zichtvermogen. Tevens intellect en emotioneel uitdrukkingsvermogen.

KAPHA bestaat uit de elementen aarde en water. Van deze Dosha is onze weerstand tegen ziekten afhankelijk. Kenmerken: zwaar, koud, week, zoet, stabiel, langzaam, olieachtig, glad, vast, traag. Functies: voor lichaamsstructuren en de vochthuishouding, regelt psychische stabiliteit en balans evenals geheugenfuncties. 

 

Wie ben ik? - Ayurvedische constitutietypen

Ieder mens verenigt alle drie de Dosha’s in zich. Daarbij kan er één Dosha, soms twee of zelfs alle drie de Dosha’s heersen. De dominerende Dosha vormt met zijn eigenschappen de lichamenlijke en psychische kenmerken van een mens. Overeenkomstig gaat men in Ayurveda van verschillende typen of consitituties uit. In totaal worden er zeven constitutietypen onderscheiden: Vata, Pitta, Kapha, Vata-Pitta, Pitta-Kapha, Vata-Kapha en Vata-Pitta-Kapha.

De constituties beschrijven sterktes en zwaktes, maakt het mogelijk uitspraken te doen over ziektegevoeligheid en verklaart de verschillende reacties op bepaalde voeding, indrukken, klimaat en levensomstandigheden. Bij therapie en ziektepreventie speelt derhalve de bepaling van het constitutietype een belangrijke rol. 

Belangrijkste eigenschappen VATA
Lichte lichaamsbouw en gering gewicht, neiging tot droge huid, afkeer van kou en winderig weer, onregelmatige honger en onregelmatige vertering, neiging tot verstopping, onvermogen tot enthousiasme, vlug vermogen tot handelen, vlug van begrip en goed korte termijnsgeheugen, neiging tot piekeren en slaapstoornissen.

Belangrijkste eigenschappen PITTA
Gemiddelde lichaamsbouw, normale huid, afkeer van hitte, sterke honger en goede vertering, voorkeur voor koude maaltijden en koele drankjes, slaat niet graag maaltijden over, neiging tot een rode haarkleur, sproeten en moedervlekken, werkt systematisch en georganiseerd, gemiddeld van begrip en geheugen, goede redenaar en scherp intellect, ondernemend en moedig karakter met neiging tot ongeduld, prikkelbaar.

Belangrijkste eigenschappen KAPHA
Stabiele of zware lichaamsbouw, neiging tot gladde en vette huid, gering hongergevoel en langzame vertering, krachtig en eerder donker haar, sterk en met uithoudingsvermogen, pakt de zaken methodisch en langzaam aan, rustige, gebalanceerde persoonlijkheid, langzaam van begrip, goed langetermijn geheugen, diepe en lange slaap, moeilijk van zijn stuk te krijgen.

De voornoemde kenmerken en eigenschappen van de verschillende constitutietypen zijn natuurlijk slechts een selectie. Een allesomvattende analyse van uw persoonlijke constitutie kan een ervaren Ayurveda-arts opstellen. 

 

Gezondheid en ziekte binnen Ayurveda

In de Ayurvedische leer is het dynamische evenwicht tussen de Dosha’s de wezenlijke voorwaarde voor gezondheid. Als Vata, Pitta en Kapha correct functioneren heerst er harmonie in het organisme: de mens is gezond. Bewegen één of meerdere Dosha’s zich buiten het evenwicht leidt dit tot stemmingsstoornissen en uiteindelijk op lange termijn tot ziekte.

Maar hoe is het nu mogelijk dat de Dosha’s uit hun evenwicht raken? Daar waar ons lichaam, conform Ayurvedische opvattingen, nauw met onze omgeving verbonden is, zijn wij voortdurend aan invloed onderhavig die de Dosha’s beïnlvoeden. Alle wijzigingen in onze omgeving, momenten van de dag, seizoenen, voeding, weeromstandigheden, werk, slaap, stress en alle handelingen die we verrichten werken in op onze gemoedstoestand en kunnen de Dosha’s uit balans brengen.

Het doel van elke Ayurvedische behandeling is het evenwicht van de Dosha’s te herstellen en verstoringen, zo mogelijk in een vroeg stadium te herkennen en te behandelen. In een vroeg stadium kunnen slechts kleine veranderingen in voeding of een enkele Ayurvedische behandeling, zoals een oliemassage, al voldoende zijn om oorspronkelijke evenwicht te hervinden. Is de verstoring echter al te ver gevorderd dan kan een orginele Panchakarma behandeling van bijzonder nut zijn. 

>> Verder naar ''AUTHENTIEKE AYURVEDA'' 

>> "SpaDreams Brochure Ayurveda" in PDF

>> Ayurvedareizen naar India

>> Ayurvedareizen naar Sri Lanka

>> Alle Ayurvedareizen