Alles over Ayurveda bij SpaDreams

Alles over Ayurveda bij SpaDreams, lees dit artikel en kom te weten wat u kunt verwachten tijdens een echte Ayurveda vakantie!

 

Niet alleen Ayurveda onderneemt een poging de mensen in verschillende types te classificeren. Reeds in de antieke, als ook in de hedendaagse Europese geneeskunde worden gezonde en zieke mensen in vier temperamenten ingedeeld: Melancholisch, cholerisch, flegmatisch en optimistisch. In de duizenden jaren oude, Indische – of beter gezegd Vedische – gezondheidsleer hangt het van deze classificatie af, welke levensadviezen gegeven worden. Daar Ayurveda zich door een holistische

SpaDreams Ayurveda
SpaDreams Ayurveda

benadering van mensen onderscheidt, draait het binnen de classificatie, in de zogenaamde dosha-typen, niet alleen om voeding, een dieet of een wondermiddel ten behoeve van genezing.

Iedereen, die zich voor Ayurveda interesseert en open staat voor adviezen aangaande herstel of

behoudt van de gezondheid, moet zich de vraag stellen: “Welk dosha-type ben ik eigenlijk?”

Duizenden jaren ervaring overgegeven van generatie op generatie

Vertaald uit het oud-Indische Sanskriet, de taal van priesters, geneeskundigen en yogis, staat „dosha“ vrij vertaald voor “beïnvloedende factor.” In de oude schriften van de Vedische wijsgeren en geneeskundigen worden drie dosha’s onderscheiden: Vata, Pitta & Kapha.

Deze worden op hun beurt weer onderverdeeld in vijf elementen:

  • Wind
  • Lucht
  • Vuur
  • Water
  • Aarde

De eigenschappen van deze elementen zijn van beslissende invloed op de dosha’s. Uit deze grondstoffen zou de gehele wereld, en dus ook de mens, bestaan. Echter, wereld en mens zijn complexer dan met een paar termen uit te drukken is. Zo worden de dosha’s met verdere eigenschappen verbonden:

Vata → Lucht & ruimte/aether (beweging)

Pitta → Vuur & water (stofwisseling)

Kapha → Water & aarde (structuur)

SpaDreams Ayurveda
SpaDreams Ayurveda behandelsoorten

De levendige mens laat zich echter, zelfs door een zo wijze geneeskunde of arts, niet eenvoudig in een F schema persen. Wij zijn in het verloop van ons leven voortdurend aan verandering onderhavig, stammen uit een familie en worden omringd door een bepaald milieu, en het is de wisselwerking  tussen de inviduele factoren die in acht dient te worden genomen.

 

 

Het basisschema  

Aan de hand van deze, op ervaring berustende, Ayurvedische grondprincipes, zijn de drie dosha’s eigen karakteristieken en taken in ons lichaam toegewezen.

Zo vertegenwoordigt:

Vata Het bewegingsprincipe

Alertheid, beweging, vitaliteit, enthousiasme

Pitta Het stofwisselingsprincipe

Stofwisseling, verbranding/vertering, warmteregeling, energie, doelgerichtheid, emoties, intelligentie

Kapha Het structuurprincipe

Vormgeving, structuur, samenhang, vloeibaarheid, gelijkmatigheid, stabiliteit, geheugen

 

Ayurvedische oliegieting

Elk mens bezit karakteristieken uit alle drie de dosha’s. We zijn allemaal uniek en individueel.

SpaDreams Ayurveda
SpaDreams Ayurveda oliegieting

Daarnaast gedragen we ons soms conform gebaande paden en soms hangt het van de situatie af, ook weer in een wisselwerking met andere individuen en de wereld om ons heen.

Als de drie dosha’s in balans zijn is men conform de Ayurvedische geneeskunde gezond. Dit betekent echter nog niet dat balans en de dosha’s ons onverschillig moeten laten.

Alertheid is het toverwoord voor een vervuld leven.

Als onze innerlijke weegschaal uit balans raakt ontstaan klachten en bij toenemende en aanhoudende verstoring kan dit tot ziekte leiden. Om deze reden is het nuttig de eigen basisconstitutie te leren kennen en overeenkomstig, middels voeding en levenswijze, in harmonie met de eigen basisconstitutie te leven.

Iedereen is een gemengd type 

Afhankelijk van welk dosha-type sterk of zwak aanwezig is, bij een Ayurvedische behandeling spreekt men over drie verschillende types:

  • Vata-type
  • Pitta-type
  • Kapha-type

Het is waarschijnlijk dat iedereen zich in meer of mindere mate in deze types herkend. In het dagelijkse leven hebben gemengde types de overhand (Pitta-Vata-type of Kapha-Pitta-type, enz.).

Vragen is altijd goed en van belang   

Een gefundeerde constitutieanalyse wordt door een hiervoor opgeleide Ayurveda-arts of –therapeut gedaan door middel van een uitvoerige gespreks-, tong-, gezichts- en polsdiagnose. Hierop worden individuele gezondheidsaanbevelingen, regeneratiehulp, voedingstips, kruidensupplementen en ook yoga oefeningen aangeboden.

Nieuwsgierig geworden? Hier gaat het naar onze authentieke Ayurveda reizen >>

SpaDreams Ayurveda
SpaDreams Ayurveda massage

 

SpaDreamsNL Instagram
Sitemap