Voorwaarden voor online partners

Door een aanvraag in te dienen voor een partnerprogramma of als een online partner van Fit Reisen / SpaDreams, stemt u ermee in de onderstaande beperkingen niet te schenden, om te voldoen aan de contractuele overeenkomsten en te voldoen aan onze regelgeving inzake reclamemateriaal. Elke schending van de overeenkomst zal resulteren in onmiddellijke ontbinding van het contract en stornering wegens niet-naleving van de provisies.

Restricties

Let op, volgende restricties gelden voor online partners:

 • Geen bonus- en paidmailsystemen, geen paid clicks of forced clicks
 • Geen websites die de rechten schenden, geen disciminerende, geweldadige, politieke of pornografische sites
 • Postview-Tracking: zonder schiftelijke toestemming mag geen cookie met pop-up worden geplaatst. Een cookie mag dus alleen worden geplaatst als de gebruiker onze reclame heeft gezien en bewust erop heeft geklikt.
 • Geen websites die uitsluitend uit banners bestaan
 • Geen websites die reclame maken via Adware of Spyware

Verplichtingen

Ook belooft de partner volgende punten na te laten:

 • Geen Search Engine Marketing op "SpaDreams" en het woord "Ayurveda" (of fout geschreven versies hiervan). Uitzondering op deze regel zijn partners waarbij Ayurveda als 'Core Business' geldt.
 • Het gebruik van namen van onze concurrenten in adteksten of als keywords
 • Onzichtbare intergratie van reclamemiddelen, zoals een cookie zonder medewerking plaatsen
 • Het design van SpaDreams na te maken of soortgelijks
 • Misleidende reclame
 • Voor SpaDreams voucher codes reclame te maken zonder schriftelijke toestemming
 • Spammen
 • Aan Cybersquatting of Typosquatting te doen.Dat betekent dat in de HTML-header of in de domeinnaam geen SpaDreams mag voorkomen of een soortgelijke naam.
 • Reclamemiddelen en elke andere informatie ( vooral wat betreft dynamische XML feeds) in welke vorm dan ook buiten het online-partner programma te gebruiken.
 • Het gebruik van reclamemiddelen en de daarin bevattenende merken, logo´s en andere elementen, is alleen toegestaan in het kader van het online-partner programma en uitsluitend volgens de geldende regels die hier worden genoemd.
 • De partner mag uitsluitend informatie over SpaDreams producten in samenhang met de SpaDreams reisdiensten gebruiken en in geen geval geisoleerd.
 • De partner stelt SpaDreams en haar verbondenen partners niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheden van derden over de websites of inhouden van de partner. Dit geldt ook voor de kosten van een daaruit volgende rechtszaak. Dit blijft geldig ook na beindiging van het contract.

Reclamemiddelen

De online partner van SpaDreams hebben het recht het reclamemateriaal van SpaDreams te gebruiken. Het materiaal mag echter niet worden veranderd. SpaDreams doet haar uiterste best alle technische en wettelijke onzekerheden te verduidelijken, echter is SpaDreams niet aansprakelijk voor wettelijke aanspraak van derden. Gebruik altijd de laatste versie van het reclamemateriaal.