Actuele persberichten

SpaDreams zet zich in als „Kerstengel“ voor India

Met elke boeking geeft u iemand toegang tot schoon drinkwater

Frankfurt, 4 december 2014. In het kerstseizoen wil de Ayurveda-expert SpaDreams niet alleen haar klanten verrassen met geweldige aanbiedingen, maar ook – geheel in de stijl van dit gulle en liefdevolle seizoen – die mensen helpen, die het minder goed hebben. Wereldwijd hebben meer dan 780 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater, ook in India, waar de wieg van de traditionele Ayurvedaleer stond, leven nog steeds miljoenen mensen zonder permanente toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. SpaDreams zet zich daarom in voor het definitief veranderen van deze omstandigheden. Met elke in december gemaakt boeking naar India wordt – in samenwerking met „Viva con Agua“ (VcA) – voor iemand een permanente verbinding tot schoon drinkwater gerealiseerd. Daarnaast worden door de campagne WASH (WAter, Sanitaire voorzieningen, Hygiëne) ook sanitaire en hygiënische maatregelen gewaarborgd wat de sociale positie van deze mensen versterkt.

„Het is schrikbarend hoeveel mensen op de dag van vandaag nog steeds geen permanente toegang tot schoon drinkwater hebben en zonder functionerende sanitaire en hygiënische voorzieningen leven en hoeveel lager de levensverwachting daardoor is. Des te belangrijker is het om ervoor te zorgen dat alle mensen onbeperkte toegang tot schoon drinkwater krijgen. Wij, van SpaDreams willen graag ons steentje bijdragen om dit doel te bereiken“, verklaart Dr. Nils Asmussen, directeur van SpaDreams. In de afgelopen jaren kon „Viva con Agua“ voor meer dan 300.000 mensen een verbinding tot schoon drinkwater en sanitaire en hygiënische voorzieningen tot stand brengen. „Wij, als organisator van gezondheid- en wellnessreizen vinden dit een lovenswaardige maatschappelijke betrokkenheid en wij verheugen ons erop door deze actie aan meer mensen een verbeterde levenskwaliteit en hogere levensstandaard te kunnen bieden“, aldus Dr. Asmussen. Voor meer informatie over deze actie kijkt u op www.spadreams.nl/viva-con-agua.

Over Viva con Agua

Viva con Agua is in 2006 als een samenwerkingsverband tussen individuen en organisaties gesticht en zet zich in voor een onbeperkte toegang tot schoon drinkwater en sanitaire basisverzorging. De maatschappelijke activiteiten zijn erop gericht de watervoorziening van alle mensen te waarborgen en elk individu toegang tot sanitaire en hygiënische voorzieningen mogelijk te maken. De waterprojecten, die door Viva con Agua ondersteunt worden, worden uitgekozen en gerealiseerd in samenwerking met niet-gouvermentele organisaties. Momenteel ligt de focus op Oeganda, Ethiopië, Nepal en India, waar in de afgelopen jaren al meer dan 500.000 mensen ondersteuning vonden. Door middel van de campagne WASH, wat staat voor „WAter, Sanitair en Hygiëne“ maakt VcA duidelijk dat het niet alleen om drinkwaterverzorging gaat maar dat er ook hygiënische en sanitaire maatregelen moeten worden genomen, teneinde het leven en de gezondheid van de mensen te verbeteren. Het is voor de organisatie van belang dat de begunstigden van een project ter plaatse worden meegenomen in de realisatie om te kunnen garanderen dat de waterreserves duurzaam kunnen worden opgebouwd en onderhouden.

Bekijk het persbericht in PDF-formaat