ayurveda-brochure-spadreams

Ayurveda Brochure

wat is Ayurveda eigenlijk?

AYURVEDA – Iedereen, die zich voor gezondheid interesseert, heeft de naam op zijn minst al eens gehoord, maar wat is het nou precies? Een eerste stap dichterbij biedt de vertaling van het begrip. Het woord Ayurveda stamt uit het Sanskriet, de taal van de grote klassieke, Indische cultuur en bestaat uit de woorden “Ayus” voor leven en “Veda” voor wijsheid. Ayurveda betekent dus eigenlijk niets minder dan “Levenswijsheid”. Het fundament van deze wijsheid vormt de kennis van de eenheid van het leven. Conform Ayurvedische opvatting kan het lichaam niet los van de ziel gezien worden noch de mens van zijn omgeving. Er zijn talrijke wisselwerkingen en complexe verbindingen. Ayurvedische diagnoses en therapieën houden dan ook altijd rekening met alle levensomstandigheden van mensen zoals emoties, verstand, lichaam, verhoudingen, woonomstandigheden, sociaal leven en de invloed van tijdstippen en seizoenen. De Ayurvedische behandelingen zijn veelzijdig. Ze zijn gebaseerd op een gefundeerde ervaring, afgestemd op de individuele constitutie, omvatten een natuurgeneeskunde met meer dan 3.000 verschillende soorten planten en kruiden, kennen verschillende reinigingstechnieken (bijv. Panchakarma), weten hoe u zich het beste kunt ontspannen (bijv. door oliemassages) en combineert dat alles met een spirituele yoga- en meditatiepraktijk. Welzijn te creëren en ziekten te voorkomen is ten allen tijde het hoofdoel, maar in het kader van authentieke, originele Ayurvedakuren kunnen ziekten, en in het bijzonder chronische aandoeningen zoals reuma en hoge bloeddruk, ook genezen dan wel verlicht worden – Ayurveda is een multitalent!

Duizenden jaren oude geneeskunde

De wortelen van de Ayurveda reiken terug tot in de tijd van de Vedische hoge cultuur van het oude India, meer dan 5.000 jaar geleden. Over die Vedische periode van de Oosterse geneeskunde bestaat nog maar weinig historische overlevering. Het uitgangspunt van de weinige teksten die in deze tijd ontstaan zijn is de meditatieve visie van de rishi’s, de wijzen, de zieners, die hun kennis mondeling doorgaven. Pas in de jaren rondom de geboorte van Christus, in de zogenaamde Upanishad periode, ook met respect het “gouden tijdperk” van Ayurveda genoemd, ontwikkelde zich dat, wat wij tegenwoordig Ayurveda noemen. In deze tijd ontstonden de belangrijkste, klassieke teksten, de Charaka Samhita en de Sushruta Samhita, die nog altijd de basis van Ayurveda vormen.

Met de ontwikkeling van het Boeddhisme (vanaf ca. 600 v.C.) beleefde de Ayurveda  en enorme bloei en ontstonden veel Ayurvedische universiteiten en ziekenhuizen. Gedurende de 200-jarige koloniale overheersing door de Engelsen, beginnende halverwege de 18e eeuw, werde de Ayurvedaleer als minderwaardig betiteld en volledig onderdrukt. Alle Ayurvedische universiteiten werden gesloten. Pas in de jaren 20 van de 20e eeuw, gedurende het leven van Mahatma Ghandi, ontstonden er opnieuw Ayurvedische hoge scholen. Na de onafhankelijkheid van India in 1947 kreeg de Ayurveda tenslotte de status van officiële geneeskunde.

>> Verder naar ''DE ZUILEN VAN AYURVEDA'' 

>> "SpaDreams Brochure Ayurveda" in PDF

>> Ayurvedareizen naar India

>> Ayurvedareizen naar Sri Lanka

>> Alle Ayurvedareizen